OPSLAG

 

Dagsorden DSI Vesthallen

Repræsentantskabsmøde mandag d. 23. maj 2022 kl. 19.30 i Vesthallen

 

  1. Valg af dirigent og referent.

 

  1. Valg af 2 stemmetællere.

 

  1. Bestyrelsens beretning v/formanden.

 

  1. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

 

  1. Gennemgang af budget for indeværende år.

 

  1. Fremlæggelse af aktivitetsoversigt.

 

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer og supplanter.

 

Vesthallens Venner udpeger:    Jørgen (Mickey) Frederiksen  

H.M.I.F. udpeger:                           Erik Vincents Nielsen                 

H.G.I.F.  udpeger:                           Kåre Schelke                                 

 

Repræsentantskabet:                   Pernille Madsen                           på valg                          

Repræsentantskabet:                   Brian Andersen                            på valg                          

Repræsentantskabet                     Hans Andersen                             ikke på valg                  1 år tilbage

 

Suppleanter:

Repræsentantskabet:                   Thomas Holm Hansen                på valg 2 år                 

Repræsentantskabet:                   Xxxxxxxxxx-Xxxxxxx                     på valg 2 år

 

  1. Indkomne forslag

 

  1. Eventuelt


Hjertestarter i Vesthallen

Hjertestarter i Vesthallen